Protocollen

Kindcentrum Sprankel hanteert de volgende protocollen:

In dit protocol staat beschreven hoe wij de veiligheid, gezondheid en hygiëne waarborgen binnen de opvang. Ook vindt u hier het document gezondheidsrisico’s in een kindercentrum dat is opgesteld door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De voorschriften die in dit protocol staan beschreven laten we terugkomen in onze ruimtes en onze werkwijze. Elk jaar wordt het protocol geëvalueerd en waar nodig aangepast. Het protocol kunt u ook ten alle tijden inzien bij ons op de locatie.

In onze werkwijze bij het signaleren van kindermishandeling maken wij gebruik van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van Brancheorganisatie Kinderopvang. Het protocol kunt u te allen tijden inzien bij ons op de locatie.

De oudercommissie van Kindcentrum Sprankel behartigt de belangen van onze ouders en kinderen, en bewaken de kwaliteit van onze opvang. Onderstaand vindt u meer informatie over de werkwijze van de oudercommissie en heeft u de mogelijkheid om zich aan te melden.

Het zou in een enkel geval kunnen voorkomen dat er iets niet naar tevredenheid verloopt. In onderstaand klachtenreglement is uitgewerkt hoe klachten kunnen worden ingediend en hoe ze vervolgens worden aangepakt om tot een goede oplossing te komen.

Kindcentrum Sprankel