Onze visie

Een kindcentrum met een liefdevolle en huiselijke sfeer!

Sprankel is een kinderopvang waar kinderen een dag(deel) kunnen doorbrengen in een liefdevolle, huiselijke sfeer.

Onze kernpunten zijn:
  • Herkennen en erkennen van het authentiek zijn van het kind zelf
  • Een natuurlijke omgeving, open sfeer met vrijheid als basisvoorwaarde
  • Persoonlijke en sociale ontwikkeling, communicatie en het opdoen van (fysieke) vaardigheden
  • Thematisch en seizoensgebonden werken
  • Kwaliteit boven kwantiteit
  • Holistisch
  • Het streven naar een ecologische, biologische, duurzame bedrijfsvoering
  • Het welzijn van ieder kind staat centraal!
  • Naast een bijdrage leveren aan de mede opvoeding en verzorging van kinderen, willen wij ook de unieke ontwikkelingen van het kind stimuleren.

Bij ons staat het welzijn van ieder kind centraal. Elk kind is uniek en krijgt bij ons alle vrijheid om zijn eigen talenten en kwaliteiten te ontdekken, vorm te geven en te ontplooien. Het beste dat een kind kan overkomen, is om met zichzelf de toekomst in te gaan.

Wij werken vanuit een ecologische, holistische grondslag. Dit uit zich onder andere in het gebruik van houten speelgoed, het eten en drinken van biologische voeding (voor zover mogelijk) en het ervaren van alles met hoofd, hart en handen.

Kinderen leren door (het) leven. Een natuurlijke omgeving, het leven met en in de seizoenen, een open sfeer met vrijheid en respect voor de eigenheid van uw kind zijn voor ons allemaal basisvoorwaarden.

Kindcentrum Sprankel